תרגומים על התנ”ך | Traductions araméennes du TaNaKh
Édition bilingue du Targoum de Šir haŠirim (Cantique des Cantiques) accompagnée du texte hébraïque et de la traduction du Rabbinat français (dir. R. Zadoc Kahn).

Targoum Šir haŠirim / Chapitres 5-6

En noir, texte hébraïque et traduction française du Rabbinat (dir. R. Zadoc Kahn) du Cantique des Cantiques. En violet, édition araméenne du Targoum du Cantique des cantiques (Tr) et traduction française de Paul Vuillaud (1925).

Chapitre 5

 

בָּ֣אתִי לְגַנִּי֮ אֲחֹתִ֣י כַלָּה֒ אָרִ֤יתִי מוֹרִי֙ עִם־בְּשָׂמִ֔י אָכַ֤לְתִּי יַעְרִי֙ עִם־דִּבְשִׁ֔י שָׁתִ֥יתִי יֵינִ֖י עִם־חֲלָבִ֑י אִכְל֣וּ רֵעִ֔ים שְׁת֥וּ וְשִׁכְר֖וּ דּוֹדִֽים׃ {ס}        

5:1

אֲמַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְעַמֵּיהּ בֵּית יִשְׂרָאֵל עַלִית לְבֵית מַקְדְּשִׁי דִּבְנֵית לִי אֲחָתִי כְּנִשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל דִּמְתִילָא לְנִנְפֵּי דְּהִיא צְנִיעָא אַשְׁרִיתִי שְׁכִינְתִּי בֵּינַיִךְ וְקַבֵּילִית בְּרַעֲוָא יָת קְטוֹרֶת בּוּסְמַיִךְ דַּעֲבַדְתְּ לִשְׁמִי שְׁלַחִית אִישָׁתָא מִן שְׁמַיָּא וַאֲכַלַת יָת עֲלָוָן וְיָת נִכְסַת קוּדְשִׁין אִתְקַבַּל בְּרַעֲוָא קֳדָמַי נִסּוּךְ חֲמַר סוּמָּק וַחֲמַר חִוָּר דְּנַסִּיכוּ כָּהֲנַיָּא עַל מַדְבְּחִי כְּעַן אֵיתוֹ כָּהֲנַיָּא רָחֲמֵי פִקּוֹדַי אֲכוּלוּ מָא דְּמִשְׁתְּאַר מִן קוּרְבָּנַיָּא וְאִתְפַּנְקוּ מִן טוּבָא דְּאִתְעַתַּד לְכוֹן:

Tr

Je suis entré dans mon jardin, ô ma sœur, ma fiancée ; j’ai récolté ma myrrhe et mon baume, j’ai mangé de mes rayons de miel, j’ai bu mon vin et mon lait… Mangez, mes compagnons, buvez et enivrez-vous, amis.

 

Bathi. — Le Saint, béni soit-il, dit à son peuple d’Israël : « Je suis entré dans le Temple que vous m’avez construit, ma Sœur, Communauté d’Israël, qui êtes comparable à une honnête épouse, et j’ai fait résider ma Divinité parmi vous ; j’ai reçu l’encens de vos aromates que vous avez brûlé en mon nom ; j’ai envoyé le feu du Ciel qui a consumé les holocaustes et les victimes sanctifiées ; la libation du vin rouge et du vin blanc que les prêtres ont versé sur mon autel a été reçue avec plaisir. Maintenant, venez, prêtres qui observez mes préceptes, mangez le reste des victimes, et régalez-vous des biens que je vous ai préparés. » 

 

אֲנִ֥י יְשֵׁנָ֖ה וְלִבִּ֣י עֵ֑ר ק֣וֹל ׀ דּוֹדִ֣י דוֹפֵ֗ק פִּתְחִי־לִ֞י אֲחֹתִ֤י רַעְיָתִי֙ יוֹנָתִ֣י תַמָּתִ֔י שֶׁרֹּאשִׁי֙ נִמְלָא־טָ֔ל קְוֻצּוֹתַ֖י רְסִ֥יסֵי לָֽיְלָה׃

5:2

בָּתַר כָּל פִּתְגָמַיָּא הָאִלֵּין חָבוּ עַמָּא בֵּית יִשְׂרָאֵל וּמְסַר יְיָ יָתְהוֹן בְּיַד נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא דְּבָבֶל וְאוֹבֵיל יָתְהוֹן בְּגָלוּתָא וַהֲווֹ דָּמְיָן בְּגָלוּתָא כִּגְבַר דָּמֵיךְ דְּלָא יְכִיל לְאִתְּעָרָא מִשִּׁינְתֵיהּ וְקָל רוּחָא דְּקוּדְשָׁא מַזְהֲרָא לְהוֹן עַל יַד נְבִיַּיָּא וַהֲוָת עָיְרָא יָתְהוֹן מִדְּמוּךְ לִבְּהוֹן עָנֵי רִבּוֹן כָּל עָלְמָא וְכֵן אֲמַר הֲדַּרִי בִּתְיוּבְתָּא פְּתַחִי פּוּמִּיךְ וּבוּעִי וְשַׁבַּחִי לִי אֲחָתִי רְחִימְתִי כְּנִשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל דִּמְתִילָא לְיוֹנְתָא בִּשְׁלִימוּת עוּבָדַיִךְ אֲרוּם שְׂעַר רֵישִׁי אִתְמְלִי מִן דִּמְעֲתִיךְ כִּגְבַר דִּשְׂעַר רֵישֵׁיהּ מִצְטַבַּע מִטַּלָּא דִּשְׁמַיָּא וְצִיצִית נִזְרִי אִתְמְלִי מִן טִפֵּי עֵינַיִךְ כִּגְבַר דְּצִיצִית נִזְרוֹהִי מָלְיָן מִטִּפֵּי מִטְרָא דְּנָחֲתִין בְּלֵילְיָא:

Tr

Je dors, mais mon cœur est éveillé : c’est la voix de mon bien-aimé ! Il frappe : « Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, mon amie accomplie ; car ma tête est couverte de rosée, les boucles de mes cheveux sont humectées par les gouttelettes de la nuit. »

 

Ani. — Après quoi, le peuple et la maison d’Israël pécheront. Je les ai remis aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et il les a conduits en captivité. Ils étaient semblables, en captivité, à l’homme endormi que l’on ne peut réveiller et la voix du saint Esprit les avertissait par ses prophètes et les réveillait du sommeil de leur cœur. Le Maître du monde leur dit : « Convertissez-vous à la pénitence, ouvrez votre bouche, louez et exaltez-moi, ma Sœur aimée, mon Assemblée d’Israël, qui êtes comparable à la colombe par la perfection de vos actes. Les cheveux de ma tête sont pleins de vos larmes, de même qu’un homme dont les cheveux dégouttent de la pluie du ciel, et les boucles sur mon front sont remplies des gouttes de vos yeux, ainsi qu’un homme dont les boucles de son front sont pleines de la rosée qui tombe du ciel pendant la nuit. »

 

פָּשַׁ֙טְתִּי֙ אֶת־כֻּתׇּנְתִּ֔י אֵיכָ֖כָה אֶלְבָּשֶׁ֑נָּה רָחַ֥צְתִּי אֶת־רַגְלַ֖י אֵיכָ֥כָה אֲטַנְּפֵֽם׃

5:3

עֲנָת כְּנִשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל כָּל קֳבֵל נְבִיַּיָּא הָא כְּבָר אַעְדִּיתִי מִנִּי נִיר פִּקּוֹדוֹי וּפְלַחִית לְטָעֲוָת עַמְמַיָּא וְאֵיכְדֵין יִהְוְיָן לִי אַפִּין לְמִהְדַּר לְוָתֵיהּ אֲתֵיב לְהוֹן מָרֵי עָלְמָא עַל יַד נְבִיַּיָּא וְאַף אֲנָא הָא כְּבָר סַלֵּיקִית שְׁכִינְתִּי מִבֵּינַיִךְ וְאֵיכְדֵין אַהְדַּר וְאַתְּ עֲבַדְתְּ עוּבָדִין בִּישִׁין וַאֲנָא קַדֵּישִׁית יָת רַגְלַי מִסְּאוֹבְתִיךְ וְאֵיכְדֵין אֲטַנֵּיפִנּוּן בֵּינֵי עַמְמַיָּא בְּעוּבָדַיִךְ בִּישַׁיָּא:

Tr

— « J’ai enlevé ma tunique, comment pourrais-je la remettre ? Je me suis lavé les pieds, comment pourrais-je les salir ? »

 

Paschatthi. — L’Assemblée d’Israël répondit devant tous les prophètes : « Voici, j’ai détourné de moi le joug de ses préceptes, et j’ai adoré les idoles des peuples, quel visage aurai-je de revenir à lui ? » Le Maître du monde répondit par les prophètes : « Moi aussi, j’ai retiré ma Majesté d’entre vous, et comment l’y ferai-je retourner ? Tu as accompli des œuvres impies, j’ai purifié mes pieds de vos impuretés, et comment les souillerai-je par vos œuvres, impies ? » 

 

דּוֹדִ֗י שָׁלַ֤ח יָדוֹ֙ מִן־הַחֹ֔ר וּמֵעַ֖י הָמ֥וּ עָלָֽיו׃

5:4

כַּד אִתְגְּלֵי קֳדָם יְיָ דְּעַמָּא בֵּית יִשְׂרָאֵל לָא צָבַן לְמִחֲרַט וְלִמְתָּב לְוָתֵיהּ אוֹשֵׁיט מַחַת גְּבוּרְתֵּיהּ עַל שִׁבְטָא דִּרְאוּבֵן וְגָד וּפַלְגוּת שִׁבְטָא דִּמְנַשֶּׁה דְּמֵעִבְרָא לְיַרְדְּנָא וּמְסַר יָתְהוֹן בְּיַד סַנְחֵרִיב מַלְכָּא דְּאַתּוּר וְאַגְלִי יָתְהוֹן לְלַחְלַח וּלְחָבוֹר נַהְרֵי גּוֹזָן וְקִרְוֵי מָדַי וּדְבַר מִיַּדְהוֹן עֵגֶל מַתְּכָא דְּשַׁוִּי יָרָבְעָם חַיָּבָא בְּלֶשֶׁם דָּן דְּמִתְקַרְיָא פֶּמִיאָס בְּיוֹמֵי פֶּקַח בַּר רְמַלְיָהוּ וְכַד שְׁמַעַת אֲנָא רַחֲמַי אִתְגּוֹלַלוּ עֲלֵיהוֹן:

Tr

Mon bien-aimé retire sa main de la lucarne, et mes entrailles s’émeuvent en sa faveur.

 

Dodi. — Lorsqu’il fut révélé devant le Seigneur que les Israélites ne voulaient pas faire pénitence et revenir à Lui, le Seigneur tendit le fléau de sa puissance contre les tribus de Ruben et de Gad et la moitié de la tribu de Manassé, qui étaient en deçà du Jourdain ; il les livra à Sennachérib, roi d’Assyrie, qui les transporta à Lachlach et Habor au-delà des fleuves de Gozan et dans le pays des Mèdes, et il prit de leurs mains le veau de métal que Jéroboam l’impie avait édifié à Lessem-Dan qui est appelé Pameyas, aux jours de Péquah, fils de Remalyah ; et quand j’ai entendu tout cela, mes entrailles se sont émues pour eux. 

 

קַ֥מְתִּֽי אֲנִ֖י לִפְתֹּ֣חַ לְדוֹדִ֑י וְיָדַ֣י נָֽטְפוּ־מ֗וֹר וְאֶצְבְּעֹתַי֙ מ֣וֹר עֹבֵ֔ר עַ֖ל כַּפּ֥וֹת הַמַּנְעֽוּל׃

5:5

וְכַד תְּקֵיפַת עֲלַי מַחַת גְּבוּרְתָּא דַּיָי תְּהֵית עַל עוֹבָדַי וְכָהֲנַיָּא קָרִיבוּ קוּרְבָּנָא וְאַסִּיקוּ קְטוֹרֶת בּוּסְמִין וְלָא אִתְקַבַּל בְּרַעֲוָא אֲרוּם מָרֵי עָלְמָא אֲחַד דַּשֵּׁי תִּיוּבְתָּא בְּאַנְפִּי:

Tr

Je me lève pour ouvrir à mon bien-aimé ; mes mains dégouttent de myrrhe, mes doigts laissent couler la myrrhe sur les poignées du verrou.

 

Kamthi. — L’Assemblée d’Israël dit : « Quand le fléau de la puissance de l’Éternel prévalut contre moi, je me suis repentie de mes actions ; et les prêtres ont offert les sacrifices et ils ont brûlé l’encens des aromates, mais ils n’ont pas été reçus avec plaisir, car le Maître du monde ferma à mon nez les portes de la pénitence. » 

 

פָּתַ֤חְתִּֽי אֲנִי֙ לְדוֹדִ֔י וְדוֹדִ֖י חָמַ֣ק עָבָ֑ר נַפְשִׁי֙ יָֽצְאָ֣ה בְדַבְּר֔וֹ בִּקַּשְׁתִּ֙יהוּ֙ וְלֹ֣א מְצָאתִ֔יהוּ קְרָאתִ֖יו וְלֹ֥א עָנָֽנִי׃

5:6

אֲמַרַת כְּנִשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל צְבֵיתִי לְמִתְבַּע אוּלְפָן מִן קֳדָם יְיָ וְאִיהוּ סַלֵּיק שְׁכִינְתֵּיהּ מִבֵּינַי וְנַפְשִׁי תְּאִיבָא לְקָל מִלּוֹי תְּבַעִית שְׁכִינַת יְקָרֵיהּ וְלָא אַשְׁכַּחִית צַלֵיתִי קֳדָמוֹהִי וְאִיהוּ טַלֵּיל שְׁמַיָּא בַּעֲנָנֵי וְלָא קַבֵּיל צְלוֹתִי:

Tr

J’ouvre à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé est parti, a disparu — mon âme s’était pâmée pendant qu’il parlait ; — je le cherche et je ne le trouve point, je l’appelle et il ne me répond pas.

 

Pathahthi. — L’Assemblée d’Israël dit : « J’ai voulu étudier la doctrine de l’Éternel, mais il avait retiré sa Majesté d’au milieu de nous ; mon âme a désiré entendre ses paroles, j’ai cherché la Majesté de sa Gloire, et je ne l’ai pas trouvée, j’ai prié devant lui, et il a couvert le ciel de ses nuages et n’a pas exaucé ma prière. » 

 

מְצָאֻ֧נִי הַשֹּׁמְרִ֛ים הַסֹּבְבִ֥ים בָּעִ֖יר הִכּ֣וּנִי פְצָע֑וּנִי נָשְׂא֤וּ אֶת־רְדִידִי֙ מֵֽעָלַ֔י שֹׁמְרֵ֖י הַחֹמֽוֹת׃

5:7

אַדְבִּיקוּ לִי כַּשְׂדָּאֵי דְּנָטְרִין אוֹרְחָתָא וּמְעִיקִין חֲזוֹר חֲזוֹר עַל קַרְתָּא דִּירוּשְׁלֵם מִנִּי קְטַלוּ בְּחַרְבָּא וּמִנִּי אוֹבִילוּ בְּשִׁבְיָא נְטַלוּ תַּגָּא דְּמַלְכוּתָא מֵעַל צַוְרֵיהּ דְּצִדְקִיָּהוּ מַלְכָּא דִּיהוּדָה וְאוֹבִילוּ יָתֵיהּ לְרִבְלָה וְסַמִּיאוּ יָת עֵינוֹהִי עַמָּא דְּבָבֶל דִּמְעִיקִין עַל קַרְתָּא וְנָטְרִין יָת שׁוּרַיָּא:

Tr

Les gardes qui font des rondes dans la ville me rencontrent, ils me frappent, me maltraitent ; les gardiens des remparts m’enlèvent ma mantille.

 

Metsaouni. — Les Chaldéens qui gardent le chemin et qui ont établi le siège contre Jérusalem m’ont rencontrée ; ils en ont passé au fil de l’épée, et les autres, ils les ont emmenés en captivité. Ils ont enlevé le diadème royal de Sédéchias, roi de Juda, et l’ont emmené à Ribla, et les Babyloniens qui oppriment la ville et gardent les murs lui ont crevé les yeux. 

 

הִשְׁבַּ֥עְתִּי אֶתְכֶ֖ם בְּנ֣וֹת יְרוּשָׁלָ֑͏ִם אִֽם־תִּמְצְאוּ֙ אֶת־דּוֹדִ֔י מַה־תַּגִּ֣ידוּ ל֔וֹ שֶׁחוֹלַ֥ת אַהֲבָ֖ה אָֽנִי׃

5:8

אֲמַרַת כְּנִשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל אַשְׁבַּעִית לְכוֹן נְבִיַּיָּא בִּגְזֵירַת מֵימְרָא דַּיָי מָאִם יִתְגְּלֵי עֲלֵיכוֹן רְחִימִי חַוִּיאוּ קֳדָמוֹהִי דְּמַרְעִיתָא מִן חִבַּת רַחֲמוֹהִי אֲנָא:

Tr

Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem : Si vous rencontrez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? — Que je suis malade d’amour !

 

Hischbahthi. — L’Assemblée d’Israël dit : « Je vous adjure, prophètes, par la parole de l’Éternel, que si votre Bien-Aimé se manifeste à vous, annoncez-le moi, car je languis de l’amour de sa miséricorde. » 

 

מַה־דּוֹדֵ֣ךְ מִדּ֔וֹד הַיָּפָ֖ה בַּנָּשִׁ֑ים מַה־דּוֹדֵ֣ךְ מִדּ֔וֹד שֶׁכָּ֖כָה הִשְׁבַּעְתָּֽנוּ׃

5:9

עֲנוֹ נְבִיַּיָּא וַאֲמַרוּ לְבֵית יִשְׂרָאֵל אֵידֵין אֱלָהָא אַנְתְּ בָּעְיָא לְמִפְלַח כְּנִשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל שַׁפִּירְתָא מִכָּל עַמְמַיָּא לְאֵידֵין אַנְתְּ צָבְיָא לְמִדְחַל דְּהַכְּדֵין קַיֵּמְתְּ עֲלָנָא:

Tr

— En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants, ô la plus belle des femmes ? En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants, pour que tu nous conjures de la sorte ?

 

Ma. — Les prophètes répondirent, et dirent à Israël : « Quel Dieu veux-tu adorer, Assemblée d’Israël, qui es belle au-dessus de toutes les nations ? Quel Dieu veux-tu craindre, toi qui nous adjures ainsi ? » 

 

דּוֹדִ֥י צַח֙ וְאָד֔וֹם דָּג֖וּל מֵרְבָבָֽה׃

5:10

בְּכֵן שָׁרִיאַת כְּנִשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל לְמִשְׁתָּעֵי בִּשְׁבָחָא דְּמָרֵי עָלְמָא וְכֵן אֲמַרַת לְהַהוּא אֱלָהָא רְעוּתִי לְמִפְלַח דַּעֲטִיף בִּימָמָא בְּאִצְטְלָא חִוָּר כְּתַלְגָּא וְעָסֵיק בְּעַשְׂרִין וְאַרְבְּעָה סִפְרִין דְּאוֹרָיְתָא וּפִתְגָמֵי נְבוּאָה וּכְתִיבֵי וּבְלֵילְיָא הוּא עָסֵיק בְּשִׁתָּא סִדְרֵי מִשְׁנָה וְזִיו יְקָרָא דְּאַנְפּוֹהִי זָהֲרִין כְּנוּרָא מִסְּגִיאוּת חָכְמְתָא וּסְבַרָא דְּהוּא מְחַדֵּית שְׁמוֹעֲיָן חֲדַתִּין בְּכָל יוֹמָא וַעֲתִיד לְפַרְסוֹמִנּוּן לְעַמֵּיהּ בְּיוֹמָא רַבָּא וְטִקְסֵיהּ עַל רִבּוֹא רִבְּוָן מַלְאֲכִין דִּמְשַׁמְּשִׁין קֳדָמוֹי:

Tr

— Mon amant est blanc et vermeil, distingué entre dix mille.

 

Dodi. — Alors l’Assemblée d’Israël commença à faire les louanges du Maître du monde, et parla ainsi : « Je veux adorer ce Dieu qui s’enveloppe pendant le jour d’un manteau blanc de neige, et dont la splendeur de la Gloire de son visage resplendit comme le feu à cause de la grande sagesse et de la multitude des opinions, car il donne tous les jours de nouvelles leçons, et il les révélera à son peuple au grand jour (de la délivrance). Et son étendard sera au-dessus de dix mille anges qui administrent (le monde) devant lui : »

 

רֹאשׁ֖וֹ כֶּ֣תֶם פָּ֑ז קְוֻצּוֹתָיו֙ תַּלְתַּלִּ֔ים שְׁחֹר֖וֹת כָּעוֹרֵֽב׃

5:11

אוֹרָיְתֵיהּ דְּהִיא רַגִּיגָא מִדְּהַב טָב וּפֵירוּשׁ מִלַּיָּא דִּבְהוֹן דְּגוֹרִין דְּגוֹרִין טַעְמִין וּפִקּוֹדִין לְמַן דְּנָטְרִין לְהוֹן חִוָּרִין כְּתַלְגָּא וּדְלָא נָטְרִין יָתְהוֹן אוּכָּמִין כַּאֲגַפֵּי עוֹרְבָא:

Tr

Sa tête est comme l’or pur, les boucles de ses cheveux qui pendent sont noires comme le corbeau.

 

Roscho. — Sa Loi est plus désirable que l’or fin, et l’interprétation des textes qui y sont renfermés sont des raisonnements et des préceptes ; elle est pour ceux qui l’observent blanche comme la neige ; mais pour ceux qui ne l’observent pas, noire comme les ailes du corbeau.

 

עֵינָ֕יו כְּיוֹנִ֖ים עַל־אֲפִ֣יקֵי מָ֑יִם רֹֽחֲצוֹת֙ בֶּֽחָלָ֔ב יֹשְׁב֖וֹת עַל־מִלֵּֽאת׃

5:12

עֵינוֹהִי מִסְתַּכְּלָן תְּדִירָא עַל יְרוּשְׁלֵם לְאוֹטָבָא לַהּ וּלְבָרָכָא לַהּ מֵרֵישַׁהּ דְּשַׁתָּא וְעַד סוֹפַהּ דְּשַׁתָּא כְּיוֹנִין דְּקָיְמִין וּמִסְתַּכְּלִין עַל מַפְּקָנוּת מַיָּא בְּגִין זְכוּתָא דְּיָתְבֵי סַנְהֶדְּרִין דְּעָסְקִין בְּאוֹרָיְתָא וּמְנָהֲרִין יָת דִּינָא לְמִהְוֵי שְׁעִיעַ כַּחֲלַב וְיָתְבִין בְּבֵית מִדְרַשָׁא וּמְתִינִין בְּדִינָא עַד דְּגָּמְרִין לְזַכָּאָה וּלְחַיָּבָא:

Tr

Ses yeux sont comme des colombes sur le bord des cours d’eau : ils semblent baignés dans le lait, ils sont bien posés dans leur cadre.

 

Hénav. — Ses yeux contempleront toujours Jérusalem pour lui faire du bien et pour le bénir du commencement de l’année à la fin, comme les colombes qui se tiennent au bord des ruisseaux et contemplent, à cause du mérite de ceux qui siègent au Sanhédrin, qui étudient la Loi et rendent des jugements clairs, afin qu’ils soient purs comme le lait, et qui habitent dans la maison de doctrine et sont lents à juger jusqu’à ce qu’ils finissent par absoudre ou condamner. 

 

לְחָיָו֙ כַּעֲרוּגַ֣ת הַבֹּ֔שֶׂם מִגְדְּל֖וֹת מֶרְקָחִ֑ים שִׂפְתוֹתָיו֙ שֽׁוֹשַׁנִּ֔ים נֹטְפ֖וֹת מ֥וֹר עֹבֵֽר׃

5:13

תְּרֵין לוּחֵי אַבְנִין דִּיהַב לְעַמֵּיהּ כְּתִיבָן בַּעֲשַׂר שִׁטִּין דָּמְיָן לְשִׁטֵּי גִּנַּת בּוּסְמָא מְרַבְּיָן דִּקְדוּקִין וְטַעְמִין הֵיכְמָא דְּגִנְּתָא מְרַבְּיָא בּוּסְמִין וְשִׂפְוָתֵי חַכִּימוֹי דְּעָסְקִין בְּאוֹרַיְתָא זָלְחִין טַעְמִין בְּכָל סְטַר וּמֵימַר פּוּמְּהוֹן כְּמֵירָא בְּחִירָא:

Tr

Ses joues sont comme une plate-bande de baume, comme des tertres de plantes aromatiques ; ses lèvres sont des roses, elles distillent la myrrhe liquide.

 

Lehayav. — Les deux tables de pierre qu’il a données au peuple étaient écrites avec dix lignes semblables aux jardins des aromates, des sens subtils et suaves y poussent, comme dans un jardin abondent les aromates ; et les livres des savants qui étudient la Loi distillent des opinions de toute part, et leurs paroles sont comme la myrrhe la plus fine.

 

יָדָיו֙ גְּלִילֵ֣י זָהָ֔ב מְמֻלָּאִ֖ים בַּתַּרְשִׁ֑ישׁ מֵעָיו֙ עֶ֣שֶׁת שֵׁ֔ן מְעֻלֶּ֖פֶת סַפִּירִֽים׃

5:14

תְּרֵי עֲסַר שִׁבְטִין דְּיַעֲקֹב עַבְדֵּיהּ גְּלִילָן עַל צִיץ כְּלִילָא דְּדַהְבָא דְקוּדְשָׁא גְּלִיפָן עַל תְּרֵי עֲסַר מַרְגַּלְיָתָא עִם תְּלָתָא אֲבָהָת עָלְמָא אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב רְאוּבֵן גְּלִיף עַל אַחְמַר שִׁמְעוֹן גְּלִיף עַל עֲקִיק לֵוִי גְּלִיף עַל בַּרְקָן וְעַפְרָן יְהוּדָה גְּלִיף עַל כּוּחְלִי יִשָּׂשכָר גְּלִיף עַל אֶזְמוֹרַד זְבוּלוּן גְּלִיף עַל גִיהַר דָּן גְּלִיף עַל בּוּרְלָא נַפְתָּלִי גְּלִיף עַל אֶסְפּוֹר גָּד גְּלִיף עַל טַבְאָג אָשֵׁר גְּלִיף עַל פְּרוּזִיג יוֹסֵף גְּלִיף עַל מְרִיבַג בִּנְיָמִין גְּלִיף עַל אֲפַנְטוֹר דָּמְיָן לִתְרֵי עֲסַר מַזָּלַיָּא נְהִירִין כַּעֲשָׁשִׁית צְחִיחִין בְּעוֹבָדֵיהוֹן כְּשֵׁן דְּפִיל וּבְהִיקִין כְּשַׁבְזִיזִין:

Tr

Ses mains sont des cylindres d’or, incrustés d’onyx, son corps une œuvre d’art en ivoire, ornée de saphirs.

 

Yadav. — Les douze tribus de Jacob son serviteur étaient disposées en cercle tout autour de la sainte couronne d’or, gravées sur douze pierres précieuses avec les trois patriarches de l’univers : Abraham, Isaac et Jacob. Ruben était gravé sur le rubis, Siméon sur l’émeraude, Lévi sur la chrysalithe, Juda sur l’escarboucle, Issachar sur le saphir, Zabulon sur le diamant, Dan sur la topaze, Naphtali sur la turquoise, Gad sur l’améthyste, Asser sur la sardoine, Joseph sur le jaspe. Ces tribus ressemblent aux douze signes célestes qui éclairent comme des flambeaux, brillant par leurs œuvres comme de l’ivoire 1*, et resplendissant comme des gemmes.

 

שׁוֹקָיו֙ עַמּ֣וּדֵי שֵׁ֔שׁ מְיֻסָּדִ֖ים עַל־אַדְנֵי־פָ֑ז מַרְאֵ֙הוּ֙ כַּלְּבָנ֔וֹן בָּח֖וּר כָּאֲרָזִֽים׃

5:15

וְצַדִּיקַיָּא אִנּוּן עַמּוּדֵי עָלְמָא בְּסִיסָן עַל סָמְכִין דִּדְהַב טָב אִנּוּן פִּתְגָמֵי אוֹרַיְתָא דְּעָסְקִין בְּהוֹן וּמוֹכְחִין יָת עַמָּא בֵּית יִשְׂרָאֵל לְמֶעֱבַּד רְעוּתֵיהּ וְאִיהוּ מִתְמְלִי רַחֲמִין עֲלֵיהוֹן כְּסָבָא וּמְחַוַּר חוֹבֵיהוֹן דְּבֵית יִשְׂרָאֵל כִּתְלַג וּמִתְעַתַּד לְמֶעְבַּד נִצְחָן קְרָבָא בְּעַמְמַיָּא דְּעָבְרִין עַל מֵימְרֵיהּ כְּעוּלֵם גִּבָּר וְחַסִּין כְּגוּלְמֵישִׁין:

Tr

Ses jambes sont des colonnes de marbre fixées sur des socles d’or ; son aspect est celui du Liban, superbe comme les cèdres.

 

Schoqav. — Les Justes, qui sont les colonnes de l’univers, sont posés sur des bases d’or le plus fin, les paroles de la Loi qu’ils étudient, et par lesquelles ils reprennent le peuple d’Israël pour faire la volonté de l’Éternel ; et Lui, il verse sur eux sa miséricorde comme un vieillard ; et blanchit les péchés d’Israël comme de la neige, il se présente pour remporter la victoire contre les nations qui transgressent sa parole, comme un jeune guerrier, robuste comme un cèdre. 

 

חִכּוֹ֙ מַֽמְתַקִּ֔ים וְכֻלּ֖וֹ מַחֲמַדִּ֑ים זֶ֤ה דוֹדִי֙ וְזֶ֣ה רֵעִ֔י בְּנ֖וֹת יְרוּשָׁלָֽ͏ִם׃

5:16

מִלֵּי מוֹרִיגוֹי מְתִיקָן כְּדוּבְשָׁא וְכָל פִּקּוֹדוֹי רַגִּיגָן עַל חַכִּימוֹי מִדְּהַב וּכְסַף דֵּין הוּא תּוּשְׁבַּחְתֵּיהּ דֶּאֱלָהִי רְחִימִי וְדֵין הוּא תְּקוֹף חוּסְנֵיהּ דְּמָרֵי חַבִּיבִי נְבִיַּיָּא דְּמִתְנַבְּאִין בִּירוּשְׁלַם:

Tr

Son palais n’est que douceur, tout en lui respire le charme. Tel est mon amant, tel est mon ami, ô filles de Jérusalem !

 

Hikko. — Les paroles de sa bouche sont douces comme le miel, et tous ses préceptes pour les Sages désirables comme l’or et l’argent. Ce sont les louanges de l’Éternel, mon Bien-Aimé, et c’est la puissance de la force de mon Ami, ô Prophètes, qui prophétisera dans Jérusalem.

 

Chapitre 6

 

אָ֚נָה הָלַ֣ךְ דּוֹדֵ֔ךְ הַיָּפָ֖ה בַּנָּשִׁ֑ים אָ֚נָה פָּנָ֣ה דוֹדֵ֔ךְ וּנְבַקְשֶׁ֖נּוּ עִמָּֽךְ׃

6:1

אֲתִיבוּ נְבִיַּיָּא כַּד שְׁמַעוּ תּוּשְׁבַּחְתָּא דַּיָי מִפּוּם כְּנִשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל וְכֵן אֲמַרוּ עַל אֵידֵין חוֹבָא אִסְתַּלַּקַת מִבֵּינַיִךְ שְׁכִינְתָא דַּיָי אַתְּ דְּשַׁפִּירָן עוּבָדַיִךְ מִכָּל אוּמַּיָּא וּלְאָן אֲתַר אִתְפְּנִי רְחִימִיךְ בְּאִסְתַּלָּקוּתֵיהּ מִמַּקְדְּשַׁיִךְ אֲמַרַת כְּנִשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל עַל חוֹבִין וּמָרוֹדִין וְאַשְׁתַּדּוּר דִי אִשְׁתְּכַחוּ בִּי אָמְרִין נְבִיַּיָּא כְּעַן הֲדַּרִי בִּתְיוּבְתָּא וּנְקוּם אַנְתְּ וְאַנַּן וּנְצַלֵּי קֳדָמוֹהִי וְנִבְעֵי רַחֲמִין עִמִּיךְ:

Tr

Où est-il allé, ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes ? De quel côté s’est-il dirigé, ton bien-aimé ? Nous t’aiderons à le chercher.

 

Anna. — Les Prophètes répondirent quand ils entendirent les louanges à l’Éternel de l’Assemblée d’Israël, ils dirent : « Pour quel péché la Majesté de l’Éternel s’est-elle retirée de toi, ô toi qui es belle par tes œuvres au-dessus de toutes les nations ? Et vers quel endroit a passé ton Bien-Aimé quand il s’est éloigné de ton sanctuaire ? » L’Assemblée d’Israël dit : « À cause du péché, de la rébellion, de la perfidie qui se sont trouvés en moi. » Les prophètes dirent : « Alors, fais pénitence, levons-nous, vous et nous, prions devant Lui et implorons sa miséricorde. » 

 

דּוֹדִי֙ יָרַ֣ד לְגַנּ֔וֹ לַעֲרֻג֖וֹת הַבֹּ֑שֶׂם לִרְעוֹת֙ בַּגַּנִּ֔ים וְלִלְקֹ֖ט שֽׁוֹשַׁנִּֽים׃

6:2

וּמָרֵי עָלְמָא קַבֵּיל צְלוֹתְהוֹן בְּרַעֲוָא וּנְחַת לְבָבֶל לְסַנְהֶדְּרִין דְּחַכִּימַיָּא וִיהַב רְוַחָא לְעַמֵּיהּ וְאַסֵּקִנּוּן מִגָּלוּתְהוֹן עַל יַד כּוֹרֶשׁ וְעֶזְרָא וּנְחֶמְיָה וּזְרוּבָּבֶל בַּר שְׁאַלְתִּיאֵל וְסָבֵי יְהוּדָאֵי וּבְנוֹ יָת בֵּית מַקְדְּשָׁא וּמַנִּיאוּ כָּהֲנַיָּא עַל קוּרְבָּנַיָּא וְלֵיוָאֵי עַל מַטְּרַת מֵימְרָא דְּקוּדְשָׁא וּשְׁלַח אִשָׁתָא מִן שְׁמַיָּא וְקַבֵּיל בְּרַעֲוָא יָת קוּרְבָּנָא וְיָת קְטוֹרֶת בּוּסְמִין וְכִגְבַר דִּמְפַרְנֵיס יָת בְּרֵיהּ רְחִימֵיהּ בְּתַפְנוּקִּין כֵּן פַּנֵּיקִנּוּן וְכִגְבַר דִּמְגָבֵיב וַרְדִּין מִן מֵישְׁרָא כֵּן כַּנֵּישִׁנּוּן מִן בָּבֶל:

Tr

— Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, vers les plates-bandes d’aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et cueillir des roses.

 

Dodi. — Le Maître du monde reçut avec agrément leur prière et descendit à Babel dans le Sanhédrin des savants ; il donna le repos à son peuple, et le retira de captivité par la main de Cyrus et d’Esdras, de Néhémie et de Zorobabel ; fils de Sealtiel et des anciens des Juifs ; ils construisirent le Sanctuaire, constituèrent des prêtres pour les sacrifices et des lévites pour la garde de la très sainte maison, il envoya le feu du ciel, et accepta avec agrément le sacrifice et d’encens des aromates. Comme un homme qui nourrit son fils aîné avec les délices, il les nourrit délicatement. Comme un homme qui cueille des roses de la plaine, il les rassemble de Babel. 

 

אֲנִ֤י לְדוֹדִי֙ וְדוֹדִ֣י לִ֔י הָרֹעֶ֖ה בַּשּׁוֹשַׁנִּֽים׃ {ס}        

6:3

וּבְהַהוּא יוֹמָא אֲנָא אֶפְלַח לְמָרֵי עָלְמָא רְחִימִי וּרְחִימִי אַשְׁרִי שְׁכִינַת קוּדְשֵׁיהּ בֵּינִי וְזָן יָתִי בְּתַפְנוּקִּין:

Tr

Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, lui qui fait paître son troupeau parmi les roses.

 

Ani. — En ce jour, j’ai servi le Maître du monde, mon Bien-Aimé, et mon Bien-Aimé fit résider sa Majesté sainte au milieu de moi et me nourrit de délices. 

 

יָפָ֨ה אַ֤תְּ רַעְיָתִי֙ כְּתִרְצָ֔ה נָאוָ֖ה כִּירוּשָׁלָ֑͏ִם אֲיֻמָּ֖ה כַּנִּדְגָּלֽוֹת׃

6:4

אֲמַר יְיָ בְּמֵימְרֵיהּ כַּמָּה יָאֲיָא אַתְּ חַבִּיבְתִי בִּזְמָן דִּצְבוּתִיךְ לְמֶעֱבַד רְעוּתִי שַׁפִּיר בֵּית מַקְדְּשָׁא דִּבְנֵית לִי כְּמַקְדַּשׁ קַדְמַי דִּבְנָא לִי שְׁלֹמֹה מַלְכָּא בִּירוּשְׁלֵם וְאֵימְתִיךְ עַל כָּל עַמְמַיָּא כְּיוֹמָא דְּהַלִּיכוּ אַרְבְּעַת טִקְסַיִךְ בְּמַדְבְּרָא:

Tr

Tu es belle, mon amie, comme Tirça6, gracieuse comme Jérusalem, imposante comme une armée aux enseignes déployées.

 

Yapha. — L’Éternel se dit en lui-même : Que tu es belle, mon Amie, lorsque tu veux faire ma volonté ! Qu’elle est belle, la maison du Sanctuaire que tu m’as construite, semblable à la première demeure du sanctuaire que m’a construite Salomon le roi de Jérusalem, et tu répandis la terreur en toutes les nations lorsque marchèrent dans le désert tes quatre étendards ! 

 

הָסֵ֤בִּי עֵינַ֙יִךְ֙ מִנֶּגְדִּ֔י שֶׁ֥הֵ֖ם הִרְהִיבֻ֑נִי שַׂעְרֵךְ֙ כְּעֵ֣דֶר הָֽעִזִּ֔ים שֶׁגָּלְשׁ֖וּ מִן־הַגִּלְעָֽד׃

6:5

אַסְחַרִי רַבָּנַיִךְ חַכִּימֵי כְּנִשְׁתָּא רַבְּתָא חֲזוֹר חֲזוֹר לְקִבְלִי דְּאִנּוּן אַמְלְכוּנִי בְּגָלוּתָא וְקָבְעֵי מִדְרַשָׁא לְאוּלְפַן אוֹרַיְתִי וּשְׁאָר זַעֲטוּטַיִךְ וְעַמָּא דְּאַרְעָא אַצְדִּיקוּ בְּמֵימַר פּוּמְּהוֹן כִּבְנוֹי דְּיַעֲקֹב דִּלְקַטוּ אַבְנִין וַעֲבַדוּ גַּלְשׁוֹשִׁיתָא בְּטוּרָא דְּגִלְעָד:

Tr

Détourne tes yeux de moi, car ils me jettent dans des transports. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres dévalant du Galaad.

 

Hassebi. — Fais réunir tes Maîtres, les Savants, grande Assemblée, que je les voie ! Car ils ont délibéré pendant la captivité et ont constitué une école de la doctrine de ma Loi. Le reste : tes Princes et le peuple de la terre me glorifièrent, comme les enfants de Jacob qui rassemblèrent des pierres et en firent un tas sur le mont Galaad.

 

שִׁנַּ֙יִךְ֙ כְּעֵ֣דֶר הָֽרְחֵלִ֔ים שֶׁעָל֖וּ מִן־הָרַחְצָ֑ה שֶׁכֻּלָּם֙ מַתְאִימ֔וֹת וְשַׁכֻּלָ֖ה אֵ֥ין בָּהֶֽם׃

6:6

וּכָהֲנַיָּא וְלֵיוָאֵי אָכְלֵי קוּרְבָּנַיִךְ וּמַעְשַׂר קוּדְשָׁא וְאַפְרָשׁוּתָא דָּכְיָן מִכָּל אוּנְסָא וְגָזֵילָא הֵיכְמָא דַּהֲווֹ דָּכְיָן עֶדְרֵי עָנָא דְּיַעֲקֹב בִּזְמָן דְּסָלְקָן מִן נַחְלָא דְּיוּבְקָא דְּלָא הֲוָת בְּהוֹן אֲנִיסָא וְגָזֵילָא וְכוּלְּהוֹן דָּמְיָן דָּא לְדָא וְיָלְדָן תְּיוֹמִין בְּכָל עִדָּן וּמַתְכְּלָא וְעַקְרָא לָא הֲוָת בְּהוֹן:

Tr

Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent du bain, formant deux rangées parfaites, sans aucun vide7.

 

Schinaïk. — Les prêtres et les lévites qui mangèrent tes sacrifices, les dîmes sanctifiées et ce que l’on met à part, sont purs de toute violence et de tout vol, comme l’étaient les troupeaux de brebis de Jacob à l’époque où ils montaient du torrent de Yabok, dont pas une n’avait été volée ; et toutes étaient semblables l’une à l’autre, elles enfantaient des jumeaux en tout temps ; il n’y en avait pas de stérile ou privée de ses enfants.

 

כְּפֶ֤לַח הָרִמּוֹן֙ רַקָּתֵ֔ךְ מִבַּ֖עַד לְצַמָּתֵֽךְ׃

6:7

וּמַלְכוּת בֵּית חַשְׁמוֹנָאֵי כּוּלְּהוֹן מָלְיָן פִּקּוֹדַיָּא כְּרִמּוֹנָא בָּר מִן מַתִּתְיָה כָּהֲנָא רַבָּא וּבְנוֹהִי דְּאִנּוּן צַדִּיקִין מִכּוּלְּהוֹן וּמְקַיְּמִין פִּקּוֹדַיָּא וּפִתְגָמֵי אוֹרַיְתָא בְּצִחוּתָא:

Tr

Ta tempe est comme une tranche de grenade à travers ton voile.

 

K’phélah. — Le règne des Hasmonéens est rempli de bonnes œuvres comme les grenades, excepté Mathathiâ, le grand sacrificateur et son fils qui étaient plus justes qu’eux tous, et observaient les commandements et les paroles de la Loi avec zèle.

 

שִׁשִּׁ֥ים הֵ֙מָּה֙ מְלָכ֔וֹת וּשְׁמֹנִ֖ים פִּֽילַגְשִׁ֑ים וַעֲלָמ֖וֹת אֵ֥ין מִסְפָּֽר׃

6:8

בֵּאדַיִן קָמוּ יַוְנָאֵי וּכְנַשׁוּ שִׁתִּין מַלְכִין מִבְּנוֹי דְּעֵשָׂו מְלוּבְּשִׁין שִׁרְיוֹנִין רָכְבִין עַל סוּסָוָן וּפָרָשִׁין וּתְמַנְיָן דּוּכסִין מִבְּנוֹי דְּיִשְׁמָעֵאל רָכְבִין עַל פִּילַיָּא בָּר מִן שְׁאָר עַמְמַיָּא וְלִישָׁנַיָּא דְּלֵית לְהוֹן מִנְיָן וּמַנִּיאוּ אַנְטְיוּכַס מַלְכָּא עֲלֵיהוֹן לְרֵישָׁא וַאֲתוֹ לְאָגָחָא קְרָבָא בִּירוּשְׁלַם:

Tr

Les reines sont au nombre de soixante, les concubines de quatre-vingts, et innombrables sont les jeunes filles.

 

Schischim. — Alors surgirent les Grecs, et se réunirent soixante rois des enfants d’Esaü, cuirassés, montés sur des chevaux, et des cavaliers, et quatre-vingts chefs des fils d’Israël montés sur des éléphants, outre d’autres peuples et nations innombrables. Ils prirent Alexandre comme chef et vinrent combattre Jérusalem.

 

אַחַ֥ת הִיא֙ יוֹנָתִ֣י תַמָּתִ֔י אַחַ֥ת הִיא֙ לְאִמָּ֔הּ בָּרָ֥ה הִ֖יא לְיֽוֹלַדְתָּ֑הּ רָא֤וּהָ בָנוֹת֙ וַֽיְאַשְּׁר֔וּהָ מְלָכ֥וֹת וּפִֽילַגְשִׁ֖ים וַֽיְהַלְלֽוּהָ׃ {ס}        

6:9

וּבְעִדָּנָא הַהוּא הֲוָת כְּנִשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל דִּמְתִילָא לְיוֹנְתָא שְׁלִימְתָא פָּלְחָא בְּלֵב חַד לְמָרָהָא וְאָחְדָא לְאוֹרָיְתָא וְעָסְקָא בְּפִתְגָמֵי אוֹרָיְתָא בְּלֵב שְׁלִים וּבְרִירָן זָכְוָתָהָא כְּיוֹמָא דִּנְפַקַת מִמִּצְרַיִם הָא בְּכֵן נְפַקוּ בְּנֵי חַשְׁמוֹנָאֵי וּמַתִּתְיָה וְכָל עַמָּא דְּיִשְׂרָאֵל וַאֲגִיחוּ בְּהוֹן קְרָבָא וּמְסַר יְיָ יָתְהוֹן בְּיַדְהוֹן וְכַד חֲזוֹ יָתְבֵי פִּלְכַּיָּא אַשַּׁרוּ יָתְהוֹן וּמַלְכְוָת אַרְעָא וְשִׁלְטוֹנַיָּא וְקַלִיסוּ לְהוֹן:

Tr

Mais unique est ma colombe, mon amie accomplie ; elle est unique pour sa mère, elle est la préférée de celle qui l’a enfantée. Les jeunes filles, en la voyant, la proclament heureuse ; reines et concubines font son éloge.

 

Ahath. — En ce temps-là, l’Assemblée d’Israël était semblable à une colombe parfaite, elle adorait d’un seul cœur son Seigneur, et elle était attachée à la Loi, méditait les paroles de la Loi d’un cœur parfait, et ses bonnes œuvres étaient pures comme le jour où elle sortit d’Égypte. Alors les Hasmonéens et Mathathiâ, et tout le peuple d’Israël, sortirent et se battirent contre eux, et le Seigneur les leur livra. Alors les habitants des villes, ayant vu cela, proclamèrent bien-heureux les royaumes de la terre et les chefs, et les félicitèrent. 

 

מִי־זֹ֥את הַנִּשְׁקָפָ֖ה כְּמוֹ־שָׁ֑חַר יָפָ֣ה כַלְּבָנָ֗ה בָּרָה֙ כַּֽחַמָּ֔ה אֲיֻמָּ֖ה כַּנִּדְגָּלֽוֹת׃ {ס}        

6:10

אֲמַרוּ אוּמַּיָּא כַּמָּה זֵיוְתָנִין עוֹבָדֵי עַמָּא הָדֵין כִּקְרִיצְתָא שַׁפִּירָן עוּלֵימָהָא כְּסִיהֲרָא וּבְרִירָן זָכְוָתָהָא כְּשִׁמְשָׁא וְאֵימְתָהָא עַל כָּל יָתְבֵי אַרְעָא כִּזְמָן דְּהַלִּיכוּ אַרְבְּעַת טִקְסַהָא בְּמַדְבְּרָא:

Tr

Qui est-elle, celle-ci qui apparaît comme l’aurore, qui est belle comme la lune, brillante comme le soleil, imposante comme une armée aux enseignes déployées ?

 

Mi. — Les nations dirent : « Que sont splendides les actes de ce peuple, comme l’aurore ! Que sont beaux ses jeunes gens comme la lune, et purs ses mérites, comme le soleil ! Et la terreur frappait tous les habitants de la terre quand les quatre étendards marchaient dans le désert. » 

 

אֶל־גִּנַּ֤ת אֱגוֹז֙ יָרַ֔דְתִּי לִרְא֖וֹת בְּאִבֵּ֣י הַנָּ֑חַל לִרְאוֹת֙ הֲפָֽרְחָ֣ה הַגֶּ֔פֶן הֵנֵ֖צוּ הָרִמֹּנִֽים׃

6:11

אֲמַר מָרֵי עָלְמָא לְבֵית מַקְדַּשׁ תִּנְיָן דְאִתְבְּנֵי עַל יְדוֹהִי דְּכוֹרֶשׁ אַשְׁרִיתִי שְׁכִינְתִּי לְמֶחֱמֵי עוּבָדִין טָבִין דְּעַמִּי וּלְמִחֶמֱי אִלּוּלֵי פָּשָׁן וְסָגָן חַכִּימַיָּא דִּמְתִילִין לְגוּפְנָא וְלִבְלוּבֵיהוֹן מָלְיָן עוּבָדִין טָבִין הַכְרִמּוֹנִין:

Tr

Je suis descendue dans le verger aux noyers, pour voir les jeunes pousses de la vallée, pour voir si la vigne avait bourgeonné, si les grenades étaient en fleurs.

 

El. — Le Maître du monde dit : « Dans le second Sanctuaire qu’a édifié Cyrus, j’ai fait résider ma Majesté pour voir les bonnes œuvres de mon peuple, et pour voir si les Sages augmenteraient et se multiplieraient, eux qui sont comparés à des vignes, et si leurs germes seraient remplis de bonnes œuvres, comme des grenades. »

 

לֹ֣א יָדַ֔עְתִּי נַפְשִׁ֣י שָׂמַ֔תְנִי מַרְכְּב֖וֹת עַמִּ֥י נָדִֽיב׃

6:12

וְכַדּוּ אִתְגְּלִי קֳדָם יְיָ דְּאִנּוּן צַדִּיקִין וְעָסְקִין בְּאוֹרָיְתָא אֲמַר יְיָ בְּמֵימְרֵיהּ לָא אוֹסֵף לְמַבְכִנּוּן וְאַף לָא אַעֲבֵיד עִמְּהוֹן גְּמֵירָא אֱלָהֵין אַמְּלִיךְ בְּנַפְשִׁי לְאוֹטָבוּתְהוֹן וּלְשַׁוָּאָה יָתְהוֹן גֵּיוְתָנִין בִּרְתִכֵּי מַלְכִין בְּגִין זְכוּתָא דְּצַדִּיקֵי דָּרָא דְּדָמְיָן בְּעוּבָדֵיהוֹן לְאַבְרָהָם אֲבוּהוֹן:

Tr

Je ne savais pas… Le désir de mon âme m’avait poussé au beau milieu des chars de mon peuple généreux8.

 

Lo. — Quand il fut révélé au Seigneur qu’ils étaient justes et qu’ils méditaient la Loi, le Seigneur se dit à lui-même : « Je ne les affligerai pas davantage et je ne les anéantirai pas, mais je me consulterai pour les bénir et pour les élever sur des chars de rois à cause des mérites des Justes de cette génération, comparables par leurs œuvres à Abraham leur père. » 


Notes de la traduction du Rabbinat français

6Une des capitales du royaume d’Israël.

7Plus haut, 4:1-3. 8Phrase peu claire et ne donnant pas de sens satisfaisant.

Notes de la traduction du targoum du Cantique des Cantiques de Paul Vulliaud

1*Textuellement : keschen (des dents d’éléphant)

Sources
Présentation
D’origine palestinienne, le Targoum du Cantique des Cantiques contient des traditions exégétiques anciennes, datées du Ier siècle av. l’ère commune. Sa rédaction définitive est quant à elle plus tardive [Voir notice bibliographique complète].
Targoum Šir haŠirim
Édition du texte araméen : Sefaria.org (Licence : CC-BY-SA).
Traduction française : Paul Vulliaud, Le Cantique des Cantiques d’après la tradition juive, Les Presses universitaires de France, Paris, 1925 (Licence : Domaine public).
Texte hébraïque
Texte massorétique : Miqra according to the Mesorah (édition digitale du TaNaKh fondée en partie sur le Codex d’Alep). Version adaptée par Sefaria (Licence : CC-BY-SA).
Traduction du Rabbinat : La Bible – traduite du texte original par les membres du Rabbinat français sous la direction de M. Zadoc Kahn Grand Rabbin. Tome II (Derniers Prophètes – Hagiographes). Paris (Durlacher), 1906 (Licence : Domaine public).
Retour en haut